Onze aangepaste dienstverlening

Onze adviseurs voeren momenteel al hun gesprekken telefonisch of via MS Teams. Wij volgen de nu geldende richtlijnen. We stellen ons flexibel op en dwingen onszelf om creatief naar oplossingen te zoeken. Voel je welkom! Onder het kopje "contact" kun je je contactgegevens achterlaten zodat we contact met je kunnen opnemen. 


Leren en Werken in West Brabant

Werk vormt een groot onderdeel van ons leven. Maar er is de afgelopen jaren veel veranderd op de arbeidsmarkt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je lange tijd bij een werkgever werkt. Flexibiliteit is erg belangrijk geworden. Flexibele werktijden en werkplekken, maar ook flexibiliteit in je loopbaan. Het is daarmee ook erg belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Een leven lang leren!

Het Leerwerkloket West Brabant helpt bij vragen op het gebied van leren en werken. Voor vragen over het kiezen van een (nieuwe) opleiding, leren naast een baan, omscholing, solliciteren en financiële zaken kan je bij het loket terecht. Het leerwerkloket is voor iedereen, voor alle leeftijden en er zijn bovendien geen kosten aan verbonden!

 
 

Het Leerwerkloket West-Brabant:

  • ​Adviseert over de juiste scholingsmogelijkheden voor iedereen die zich willen bij- of omscholen.
  • Geeft een scholingsadvies op maat.
  • Zorgt er voor dat vragen uit de markt terecht komen bij opleidingsinstanties. We verbinden het regionale netwerk onderwijs- arbeidsmarkt.
  • Geeft voorlichting over leerwerktrajecten, duale trajecten, stageplaatsen en de mogelijkheden voor EVC-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties).
  • Begeleidt bedrijven en instellingen bij her- of bijscholingstrajecten voor werknemers.
Tekening met icoontjes die met online opleidingen te maken hebben

We hebben een overzicht gemaakt van een aantal (soms tijdelijk) gratis websites. Hopelijk kun je er je voordeel mee doen.

Investeren in kennis loont. Goed opgeleide werknemers leveren de organisatie voordelen op die bijdragen aan het succes van de onderneming.

Studente die aantekeningen maakt

Voor alle scholingsvragen gericht op werk kun je terecht bij het Leerwerkloket.

Animatie Leren en Werken

Wat kan het Leerwerkloket voor jou betekenen?

Loading Video...