> Stagefonds voor opleidingen in de Zorg

Stagefonds voor opleidingen in de Zorg

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding.

Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg. De verwachting is dat de regeling de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert.

Voor wie is het Stagefonds bedoeld: voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent. De juridische afbakening van zowel de instellingen als de opleidingen is opgenomen in de subsidieregeling.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de uitvoering van het Stagefonds, dan kunt u ze stellen aan de Servicedesk van de SBB (088 338 00 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8:00-1700 uur of per email stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u ook bij SBB terecht.

https://www.stagefondszorg.nl