> TNO: gemeenten moeten innovatiepotentieel beter benutten

TNO: gemeenten moeten innovatiepotentieel beter benutten

TNO

Gemeenten moeten hun werkwijze verbeteren om ‘ogenschijnlijk kansloze mensen op de arbeidsmarkt’ aan werk te helpen, dat schrijft TNO in de whitepaper ‘Inclusieve innovatie in de regio’. Gemeenten moeten meer samenwerken met ondernemers en goed geïnformeerd zijn over de innovatieagenda’s van bedrijven. 

Taken combineren

Gemeenten moeten meer gaan doen dan beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering. Ook het perspectief van de ondernemer moet onderzocht worden om zo werkzoekenden en behoeften van werkgevers aan elkaar te kunnen koppelen. ‘Het is nodig om goed geïnformeerd te zijn over wat er bij de bedrijven speelt, wat hun innovatieagenda is en welke personele behoeften ze op langere termijn hebben’, schrijft TNO. Er moet daarnaast door gemeenten niet langer worden uitgegaan van ‘vastomlijnde functies’, maar van losse taken voor werkzoekenden. ‘Het draait dan niet meer om de baan, maar om de werknemer. Zo is bijvoorbeeld werk te creëren door mensen taken te laten combineren bij twee of misschien drie bedrijven. Werkgevers delen in zekere zin medewerkers.’

Technologie speelt sleutelrol

Op dit moment hebben meer dan een miljoen mensen geen werk. Veel ervan komen al langere tijd niet meer aan werk omdat ze te lang werkloos zijn of op leeftijd. Ook een handicap of te weinig opleiding kunnen oorzaken zijn. TNO heeft een aanpak ontwikkeld die deze mensen kan helpen, door met gemeenten werkgevers te attenderen op mogelijkheden die ze zelf niet of onvoldoende zien. TNO vindt dat technologie een sleutelrol speelt om ruimte te creëren voor renderende arbeid aan ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Die ruimte kan ontstaan door nieuwe producten te ontwikkelen, maar ook productie terughalen uit het buitenland en het organiseren van loopbaanpaden voor nieuwe vaardigheden zijn opties. ‘Het is niet voor alle bedrijven weggelegd, maar toch zei ongeveer 25 procent van de werkgevers, terugkijkend op de periode 2008 tot 2014, mogelijkheden te zien werk of stage te bieden aan personen uit kwetsbare groepen. Bij ongeveer 10 procent maakte dit deel uit van hun missie.’

Maar arrangementen nodig

Om werkloosheid aan te pakken moeten er nog meer innovatieve arrangementen ontwikkeld worden, zo schrijven de rapporteurs van TNO. ‘Bedrijven en gemeenten moeten vaker de handen ineen slaan om de ontwikkeling van hun personeelsbestand te koppelen aan de inzetbaarheid van mensen die op afstand tot de arbeidsmarkt staan. Dan is sociaal ondernemen geen gebaar naar de samenleving maar faciliteert het de ontwikkeling en groei van het bedrijf.’ Voor gemeenten zijn er volgens TNO diverse methoden en instrumenten om goed aan te sluiten op de agenda van werkgevers in hun gebied. 

TNO noemt in het rapport 'Inclusieve innovatie in de regio' diverse innovatieve voorbeelden van werkzoekenden te begeleiden naar een baan.

Categorieën: