> Campagne moet zorgen voor 1.500 nieuwe vrachtwagenchauffeurs

Campagne moet zorgen voor 1.500 nieuwe vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagen

Om iets te doen aan het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeur begint de transportsector binnenkort een nieuwe wervingscampagne. Het uiteindelijk doel is 1.500 nieuwe chauffeurs op te leiden. Voor de werving en opleiding van de nieuwe vrachtwagenchauffeurs is een bedrag beschikbaar van 4,2 miljoen euro.

Om dit aantal te realiseren, hebben werkgeversorganisatie TLN en gezamenlijke partners een subsidieregeling voor ondernemers in het leven geroepen. De subsidie is gericht op vergroting van de groep zogeheten doorstromers en zij-instromers.

Vergoeding van leskosten

Er is geld beschikbaar om werkgevers in de transport en logistiek aan te zetten om medewerkers een opleiding tot beroepschauffeur te laten volgen. Ook voor het aantrekken en opleiden van mensen van buiten de sector geldt de subsidieregeling. Voor doorstromers wordt 65 procent van de kosten van het lesgeld vergoed, voor zij-instromers 50 procent.

STL verzorgt werving en selectie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de kandidaten voor een chauffeursopleiding een test voor de opleiding met positief gevolg afleggen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector, verzorgt de werving en selectie van deelnemers.

Baangarantie van een jaar voor zij-instromers

Voor doorstromers geldt dat de werkgever verplicht is ze een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Zij-instromers hebben aan het eind van de opleiding een baangarantie van minimaal één jaar en 32 uur per week.

Campagne start met wervingswebsite

Binnenkort start een publiekscampagne om de subsidieplannen onder de aandacht te brengen van zowel werkgevers als werknemers, ondersteund door de website: ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Werkgevers worden aangemoedigd kandidaten voor de opleidingen aan te melden.

Duizenden vacatures voor vrachtwagenchauffeurs

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is voor veel logistiek dienstverleners, transporteurs en verladers al geruime tijd één van de grootste knelpunten voor verdere groei van hun bedrijf. Het aantal openstaande vacatures loopt op dit moment in de duizenden.

UWV: ‘door vergrijzing groei aantal vacatures’

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft verschillende oorzaken, meldde het UWV afgelopen maand. Door de economische groei worden er volgens de uitkeringsinstantie meer producten en materialen vervoerd. Vanwege de vergrijzing moeten bovendien veel vrachtwagenchauffeurs die met pensioen gaan worden vervangen. Samen zorgt dat voor een groeiend aantal vacatures. De afgelopen jaren zijn er volgens het UWV te weinig nieuwe chauffeurs opgeleid om in de personeelsbehoefte te voorzien. Door de sterke daling van de werkloosheid zijn er minder werkzoekende chauffeurs.

7.000 vacatures in 3e kwartaal 2017

Aan het eind van het 3e kwartaal van vorig jaar waren er naar schatting 7.000 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat was 36 procent meer dan een jaar geleden. In het voorjaar en in de zomer is er, zo meldt het UWV, meer vraag naar chauffeurs. Dat komt doordat er dan meer landbouwproducten en bouwmaterialen worden vervoerd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan vrachtwagenchauffeurs is sinds 2013 met 62% gedaald, blijkt uit cijfers van het UWV. Van 10.700 WW-uitkeringen in 2013, naar 4.000 in 2017. Driekwart van de vrachtwagenchauffeurs vindt binnen een jaar weer werk. In de meeste gevallen al binnen zes maanden.