> 1 op de 5 wil scholing, maar... tijd of geld ontbreekt

1 op de 5 wil scholing, maar... tijd of geld ontbreekt

Appel op boeken

Veel werknemers willen wel iets aan scholing doen, maar het blijft vaak steken bij plannen. Ze hebben er gewoon geen tijd (12%) of geen geld (8%) voor. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Vakmensen onder ruim 1.200 leden. “De wil is er wel, maar voor 1 op de 5 werknemers ontbreekt het gewoonweg aan mogelijkheden. Ik zie een nadrukkelijke en tegelijkertijd sluimerende scholingswens, die om actie vraagt. De tijd is rijp voor een Deltaplan Scholing”, vindt Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel werknemers (42%) in het afgelopen jaar iets aan scholing hebben gedaan. Meestal op eigen initiatief, maar ook georganiseerd door de werkgever. De scholing bestaat vooral uit eendaagse trainingen en korte cursussen. Bij 13% gaat het om een langere opleiding (langer dan 3 maanden).

Plannen in 2018

Gevraagd naar de plannen voor 2018 zegt 37% zeker iets aan scholing te gaan doen. Een kwart van de ondervraagden heeft helemaal geen behoefte aan scholing. “Die groep ertussen, een kleine 40 procent, dáár ligt onze grootste uitdaging”, zegt Fortuin. “Veel mensen willen wel, maar ze lopen tegen drempels aan: geen tijd, geen geld of geen idee welke scholing geschikt voor hen is. Die drempels moeten lager en daar willen we als vakbond graag een rol in spelen.”

Eigen regie

Om werknemers te begeleiden in hun loopbaankeuzes heeft de bond enkele jaren geleden James Loopbaan gelanceerd. Fortuin: “Steeds meer mensen weten de weg naar James Loopbaan te vinden, geholpen door concrete afspraken met sectoren en bedrijven. En dit jaar hebben we de ambitie om in veel cao’s concrete afspraken te maken over een eigen scholingspot, de James Leerrekening, die werknemers zelf opbouwen én kunnen meenemen naar een toekomstige werkgever. Zo houden werknemers de regie om zelf hun eigen keuzes te maken.”

In de cao voor de schoonmaak zijn op initiatief van CNV Vakmensen afspraken gemaakt over een scholingsfonds. Schoonmakers die graag eens wat anders zouden willen, maar zelf geen (financiële) mogelijkheden hebben, kunnen hier een beroep op doen. Daar blijkt veel behoefte aan te zijn, er is inmiddels alweer een wachtlijst ontstaan. 

Investeren in de toekomst

Opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat 26% van de leden scholing wil volgen die gericht is op toekomstig werk. Dat hangt mogelijk samen met een andere uitkomst uit het onderzoek, namelijk dat veel leden verwachten dat zij over 5 jaar niet meer hetzelfde werk doen (48%). Fortuin: “Scholing is een investering in je eigen toekomst. Maar daar moet je natuurlijk ook de mogelijkheden voor krijgen. En soms een goedbedoelde schop onder je kont.”